Prazske Povesti a Legendy

Prazske Povesti a Legendy None

 • Title: Prazske Povesti a Legendy
 • Author: Josef Svátek
 • ISBN: 9788071851332
 • Page: 484
 • Format: Unknown Binding
 • None

  • Free Read [Science Fiction Book] ↠ Prazske Povesti a Legendy - by Josef Svátek ↠
   484 Josef Svátek
  • thumbnail Title: Free Read [Science Fiction Book] ↠ Prazske Povesti a Legendy - by Josef Svátek ↠
   Posted by:Josef Svátek
   Published :2019-09-12T06:21:56+00:00

  2 thoughts on “Prazske Povesti a Legendy

  1. Josef Sv tek 24 nora 1835 v Praze 9 prosince 1897 tamt byl esk novin , kulturn historik a spisovatel, zejm na historick ch rom n.Sv tek sice vystudoval re ln gymn zium a n sledn roku 1858 esk vysok u en technick v Praze, ale pak se v noval urnalistice a historii Byl vrstevn kem m jovc a v ml d se p telil s Adolfem Heydukem P sobil v redakci Pra sk ch novin a Pra sk ho den ku, psal tak pro Prager Zeitung Ve sv ch d lech zpracov val v sledky sv ho b d n v m lo zn m ch nebo t ko p stupn ch archivech Jeho pr zy, t kaj c se zejm na mocensk s t jezuit v Evrop a v ech ch, stavovsk ho povst n a pob lohorsk ch repres i revoluce v roce 1848, sympatizuj s nekatol ky, vynikaj mno stv m historick ch a kulturn ch detail a bohat m i fantastick m d jem.Sv tek pat spole n V clavem Bene em T eb zsk m, Aloisem Jir skem a Zikmundem Wintrem k nejv znamn j m spisovatel m historick ch pr z v esk literatu e.Josef Sv tek zem el 9 prosince roku 1897 v Praze.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *